Конференція «Маєткова культура: історія, генезис, мистецькі критерії оцінки».

Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» запрошує музейників, істориків, мистецтвознавців та краєзнавців до участі в VІ Качанівських читаннях, в рамках яких відбудеться наукова конференція «Маєткова культура: історія, генезис, мистецькі критерії оцінки», присвячена 180-річчю від дня народження В.В.Тарновського та 165-річчю від дня народження П.І.Харитоненка. Конференція відбудеться 16-17 серпня 2018 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:
1.Маєткова культура в контексті європейського мистецтва другої половини ХVІІІ – початку ХХ століття
2.Українська маєткова культура: розвиток та регіональні особливості
3.Дослідники, історіографія та джерелознавство з маєткової культури
4.Творці (зодчі, будівничі, майстри, архітектори) маєтків-садиб та резиденцій
5.Маєтки (садибно-паркові комплекси) як осередки культури
6.Культурно-мистецька унікальність маєткової та садибно-паркової спадщини
7.Видатні історичні постаті в контексті маєткової культури
8.Збереження та популяризація пам'яток садибно-паркового мистецтва у заповідниках і музеях: заходи, форми науково-освітньої роботи, туристичні маршрути.

Заявки до участі в роботі конференції у вигляді назви теми, інформації про автора авторів):
прізвище, ім'я, по батькові, наукова ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, поштова та/або e-mail адреси, контактні телефони просимо надсилати до 15 травня 2018 року, а тексти статей - до 15 червня 2018 року на e-mail адреси заповідника: nikz.kachanovka@gmail.com; 010382ts@gmail.com.

УВАГА! Без електронної версії матеріал друкуватися не буде!
Вимоги до оформлення електронного варіанту:
1.Текст обсягом до 10 сторінок,формат Microsoft Word, гарнітура (текст) Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1
2.Індекси посилань по тексту у квадратних дужках звичайними цифрами (напр.: [2, с.15]), де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка
3.В кінці тексту:
- посилання на джерела та літературу в алфавітному порядку згідно з правилами бібліографічного опису;
- список умовних скорочень.
4.Графіка (ілюстрації, таблиці, схеми) окремим файлом кожна. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці статті
5.Обов'язковою умовою для публікації матеріалів є наявність УДК (бібліографічний шифр за Універсальною десятинною класифікацією), а також анотацій і ключових слів мовою, якою викладена стаття.

Планується видання збірника матеріалів читань.
Запрошення на конференцію буде надіслано додатково.
Організаційний внесок – 100 грн. Сплачується під час реєстрації.
Довідки за телефонами:
(098)429-64-86; (063)120-97-14 – Шевченко Тарас Михайлович
(096)963-37-08; (063)595-95-22 – Шевченко Інна Миколаївна
Оргкомітет

НІКЗ Качанівка, НИКЗ Качановка, сайт Качановка, палац Качанівка, заповідник Качанівка, заповедник Качановка, Тарновський, kachanovka, Черниговской области, Ичнянского района