Курси підвищення кваліфікації.

З 12.06.2017р. по 16.06.2017р. на матеріально-технічній базі заповідника Чернігівською філією Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв проведено курси з підвищення кваліфікації методом індивідуального стажування для музейних працівників заповідника загальним обсягом 72 навчальні години. Послуги з підвищення кваліфікації за навчально-тематичним планом отримали 17 музейних працівників заповідника.

ПРОГРАМА.

підвищення кваліфікації музейних працівників в НІКЗ «Качанівка» Чернігівською філією НАКККіМ 12.06-16.06.2017р.Практичний блок.

1.Сучасні підходи до побудови музейної експозиції. Вітчизняний та зарубіжний досвіди. Безпека музейних колекцій і культурної спадщини у надзвичайних ситуаціях.
Викладач: Горох Микола Володимирович – к.і.н., ст. наук. співроб. ЧОІМ ім.В.В. Тарновського


2.Гранд. Пошагові дії.
Викладач: Горох Микола Володимирович – к.і.н., ст. наук. співроб. ЧОІМ ім.В.В. Тарновського Іванов Євген Сергійович – ст. наук. співроб. ЧОІМ ім.В.В. Тарновського


3.Нові методи залучення відвідувачів до музею. Комунікація та маркетинг.
Викладач: Трухан Олена Валеріївна – ст. наук. співроб. ЧОІМ ім.В.В. Тарновського


4.Удосконалення методики проведення науково-освітніх заходів – «Проект під ключ».
Викладач: Трухан Олена Валеріївна – ст. наук. співроб. ЧОІМ ім.В.В. Тарновського Іванов Євген Сергійович – ст. наук. співроб. ЧОІМ ім.В.В. Тарновського


5.Кваліфікаційні вимоги ?музеєзнавство?: відповідність займаним посадам. Нові нормативно-законодавчі акти в галузі музеєзнавства.
Викладач: Лаєвський Сергій Лазаревич – директор ЧОІМ ім.В.В. Тарновського


6.Музейний кластер від концепту до інвестиційного проекту. Бюро подорожей та екскурсій: діяльність та перспективні напрямки розвитку в музеях. Охорона пам’яток культурної спадщини: основні засади, тенденції, специфікація.
Викладач: Величко Віктор Миколайович – викладач ЧФ НАКККіМ, член Головної ради ГО «Українського товариства охорони пам’яток історії та культури» (УТОПІК)Гуманітарний блок.

1.Предмети релігійного культу в музейній експозиції.
Викладач: Малишко Сергій Вадимович – заст.директора ЧФ НАКККіМ, к.і.н., доцент


2.Роль музеїв у піднесенні світоглядного значення гуманітарної культури.
Викладач: Рудько Микола Олександрович – засл. прац. освіти України, к.п.н., професор


3.Чернігово-Сіверська культурологічна регіоніка.
Викладач: Личковах Володимир Анатолійович – д.ф.н., професор НАКККіМ


4.Моральні виміри спілкування.
Викладач: Малиневська Валентина Мефодіївна – директор, засл.прац. культ. України, к.і.н., професор НАКККіМ


5.Співбесіда (захист випускної кваліфікаційної роботи).
Викладач: Малиневська Валентина Мефодіївна – директор, засл.прац. культ. України, к.і.н., професор НАКККіМ


НІКЗ Качанівка, НИКЗ Качановка, сайт Качановка, палац Качанівка, заповідник Качанівка, заповедник Качановка, Тарновський, kachanovka, Черниговской области, Ичнянского района